портфолио, Алла Духанина, Комната в общежитиипортфолио, Алла Духанина, Комната в общежитии, прихожаяпортфолио, Алла Духанина, Комната в общежитии